Lart

17 Maj-Dita Botërore e Hipertensionit

Liga Botërore e Hipertensionit ka iniciuar Ditën Botërore të Hipertensionit që nga viti 2005 duke patur si qëllim:

  • Rritjen e ndërgjegjësimit për shkaqet dhe pasojat e presionit tëlartë të gjakut.
  • Dhënien e informacionitsesi të parandalojmëpresionin elartë të gjakut dhekomplikacionet e lidhura me të.
  • Inkurajimin për të rriturkontrollin ndajpresionit të lartë të gjakutdhepër të ndjekurkëshillat eprofesionistëvetë kujdesit shëndetësor.
  • Inkurajimin e vetëkujdesitpër të parandaluarpresionin elartë të gjakut.
  • Matjen e presionit të gjakut nga të gjithë.
  • Nxitjen ngaautoritetet kombëtaredhe lokalepër të krijuarmjedise qëmundësojnësjelljetë shëndetshme.

Liga Botërore e Hipertensionit në bashkëpunim me Shoqatën Botërore të Hipertensionit si dhe organizata të tjera, do të promovojnë këtë vit, më 17 Maj, Ditën Botërore të Hipertensionit me mesazhin “Njihni tensionin tuaj të gjakut”.

Qëllimi i kësaj dite është ndërgjegjësimi i popullatës lidhur me presionin e gjakut, si dhe sfida që do të jetë depistimi i më shumë se 1.000.000 adultëve për tensionin e gjakut.

Rritja e presionit të gjakut është rreziku kryesor për vdekjen dhe paaftësinë në nivel botëror, kjo evidentur sipas studimit të Barrës Globale të kohëve të fundit  të sëmundjeve dhe e theksuar nga Organizata Botërore e Shëndetësisë. Një nga pengesat kryesore për kontrollin efektiv të hipertensionit është thjesht se, njerëzit nuk janë të vetëdijshëm nëse tensioni i gjakut të tyre është i lartë. Megjithatë, disa hapa të thjeshtë e të përballueshëm duhet të  përfshihen në rutinën e përditshme për vlerësimin e presionit të gjakut, në programet e komunitetit dhe në vendet e punës, ku një rol të rëndësishëm mund të luajnë të gjitha institucionet shëndetësore.

Presioni i lartë i gjakut, i njohur në gjuhën mjekësore si hipertensioni, është faktor i madh rreziku për sëmundje të zemrës, goditje në tru, sëmundje të veshkave dhe madje edhe sëmundjeve të syrit. Kur presioni i gjakut tejkalon një kufi të caktuar, ne e quajmë atë si tensioni i lartë i gjakut. E vetmja mënyrë për të gjetur se cili është tensioni juaj i gjakut, është matja e tij duke përdorur pajisjet matëse të pranueshme.

Shpërndaj
Lajme - Probleme.me