Lart

Fëmijët bëhen agresivë për shkak të videolojërave

Videolojërat e dhunshme rezultojnë që fëmijët në moshën e rritur të bëhen dukshëm më agresivë, tregon një studim i ri.

U konstatua se videolojërat e dhunshme ndikojnë në psikologjinë e fëmijëve dhe në sjelljen e tyre kur të rriten, sepse ata i përvetësojnë “modelet e dhunshme”.

Ky efekt u konstatua pavarësisht nga mosha, gjinia apo mjedisi social i fëmijës.

Studimi u krye në Universitetin e Iowa (SHBA), dhe tregoi se proceset e trurit nuk bëjnë dallim në mes të të mësuarit e matematikës dhe interpretimit në piano.

“Nëse ushtroni diçka pa pushim, në këtë mënyrë do ta ruani njohurinë për këtë në kokën tuaj. Nëse nuk keni luajtur në piano për vite me radhë, atëherë nuk do të jeni në gjendje të uleni në çdo kohë dhe të luani diçka si duhet.

E njëjta gjë është edhe me lojërat e dhunshme, nëse e fitoni shprehinë që duhet të keni gjithmonë kujdes për shkak të armikut, kjo do të reflektojë në sjelljen tuaj”, theksuan studiuesit të cilët kryen studimin për videolojërat.

Ata shtojnë se fëmijët të cilët për muaj dhe vite të tërë luajnë videolojëra të dhunshme, e fitojnë një shprehi sipas së cilës në provokime duhet reaguar në mënyrë agresive, gjë që më vonë i bën ata njerëz të dhunshëm.

Shpërndaj
Lajme - Probleme.me