Lart

Koronavirusi dhe Industria Ushqimore: Si duhet të Përgaditen Restaurantet, Kuzhinat, dhe Fabrikat Ushqimore

Blerina Mahmuti

Blerina Mahmuti është studente në Universitetin e Prishtinës, në degën Teknologji Ushqimore dhe Bioteknologji. Ajo ka pasion ushqimin si dhe përgaditjen e tij. Po ashtu, Blerina ka pasion zhvillimin e ideve inovative të cilat ndihmojnë njerzit në përmiresimin e stilit të jetës së tyre në lidhje me ushqimin.

koronavirusi dhe industria ushqimore

Koronavirusët janë një familje e madhe e virusëve të cilët zakonishtë shkaktojnë sëmundje të frymëmarrjes. Ato përfshijnë viruse të cilët shkaktojnë simptoma të zakonshme të gripeve sezonale, e po ashtu edhe sëmundje mjaftë të rrezikshme të njohura si Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS) dhe Middle East Respiratory Syndrome (MERS).

Një formë e re e këtij lloj virusi është shfaqur e cila nuk është hasur kurrë më parë tek njerëzit dhe është quajtur si Novel Coronavirus (nCov-2019). Shfaqja e këtij virusi ka shkaktuar krizë botërore, ku po merr jetën e shumë persona dhe ka ende paqartësi lidhje me specifikat e tij. Të gjitha studimet mjekësore janë të përqendruara në gjetjen e një kure dhe parandalimin e përhapjes së mëtutjeme. Simptomat të cilat zakonisht shfaqen janë temperaturë e lartë >38⸰C, kollitje, vështërsi me frymëmarrje, etj.

A mundet të bartet ky virus përmes ushqimit?

Eksperienca e mëhershme me virusët si SARS dhe MERS që i takojnë kësaj familje tregon se ky lloj virusi nuk përhapet përmes ushqimit dhe po ashtu mendohet edhe për Koronavirusin. Që ky virus të zhvillohet ka nevojë për një organizëm bujtes/bartës, qoftë njeri apo kafshë, dhe nuk mund të zhvillohet në ushqim. Mbijetesa e Koronavirusit tek njerëzit është ende duke u hulumtuar, mirëpo pretendohet se mbijeton në mbetjet e fecesit.

Bartja e këtij virusi mund të bëhet prej kafshe në kafshe, kafshës tek njeriu, dhe prej njeriut në njeri. Mendohet se e ka prejardhjen prej kafshëve, por asgje ende nuk është definitive dhe e dëshmuar shkencëtarisht.

Sipas të dhënave të fundit industria ushqimore konsiderohet më e rrezikuara prej këtij virusi, pasi që prej fazës së prodhimit të një ushqimi e deri tek produkti final ai është vazhdimisht në kontakt me persona të ndryshëm. Punonjësit e industrisë ushqimore të cilët janë të infektuar me këtë virus mund të bëjnë edhe kontaminimin e ushqimit përmes kollitjes apo teshtitjes. Kështu praktikat e mira higjenike dhe zbatimi i tyre është i domosdoshëm në parandalimin e përhapjes së tij.

Sipas Organizatës Botërore të Shëndetësisë punonjësit e industrisë ushqimore duhet të zbatojnë disa standarde të caktuara nga ajo kohëve të fundit:

  • Higjenë e përshtatshme e duarëve
  • Praktika të sigurta ushqimore
  • Shmangien e kontaktit të ngushtë, kur është e mundur me persona që kanë simptoma të ndonjë sëmundje të frymëmarrjes

Punëtorët duhet të pastrojnë duart e tyre:

  • Para se të fillojnë punën
  • Para dorëzmit të ushqimit të gatuar apo ndonjë fast-food.
  • Pas detyrave të pastrimit
  • Pas përdorimit te tualetit
  • Pas ngënies apo pirjes së duhanit
  • Pas teshtitjes apo pastrimit të hundëve
  • Pas dorëzimit të parave etj.

Higjiena dhe pastrimi adekuat janë gjithashtu të rëndësishme për të shmangur ndotjen e kryqëzuar  midis ushqimeve të papërpunuara ose të pjekura, dhe ushqimeve të gatuara ose të gatshme për të ngrënë në kuzhinë. Si një masë paraprake e shtuar, nëse punoni me ushqim dhe keni dyshime për simptoma të sëmundjes së frymëmarrjes, duhet të informoni punëdhënësin tuaj, të shmangni përgatitjen e ushqimit për njerëzit e tjerë dhe të kërkoni kujdes mjekësor.

Punëdhënësit kanë një rol të rëndësishëm për të parandaluar sëmundjet me prejardhje nga ushqimi. Ata duhet sigurohen që stafi të jetë i vetëdijshëm për situatën e Coronavirus 2019, të sigurohet që stafi të trajnohet siç duhet në higjenën e ushqimit, të sigurojë mbikëqyrje efektive të stafit për të forcuar praktikat higjienike, siguroni lehtësirat e duhura p.sh. larja e duarve, tualetet, e të tjerë, për të mundësuar stafin të praktikojë higjienë të mirë.

Ju rekomandojmë këta artikuj:

Njohuritë Bazike dhe Masat Mbrojtëse për Koronavirus COVID-19

Ja si Duket Koronavirus, u Nxor nga Trupi i një Njeriu të Infektuar

Shpërndaj
Kontributor