Lart

Njerëzit e Hershëm Janë më të Suksesshëm? Hulumtimi Tregon Edhe të Kundërtën

Të gjithë e kemi dëgjua më parë: të jemi të suksesshëm duhet të ngrihemi herët nga shtrati.

Në këtë mënyrë kemi shembuj të disa personave të suksesshëm zë zgjohen herët.

Por vetëm pse disa njerëz të suksesshëm zgjohen herët, a do të thotë kjo se është një tipar që e ndajnë të gjithë?

Dhe nëse ideja e ushtrimit, planifikimi i ditës dhe ngrënia e mëngjesit kryhen para orës 8 të mëngjesit, a do thotë kjo që me të vërtetë jeni i suksesshëm.

Për rreth  gjysmën e nesh, kjo nuk është një çështje e vërtetë.

Rreth një e katërta e nesh, megjithatë prire më shumë të zgjohen herë, dhe një e katërta të rrinë deri vonë natën nëpër bufet.

Studime të shumta kanë gjetur se njerëzit në mëngjes janë më këmbëngulës, vetë-drejtues dhe të këndshëm. Ata vendosin qëllime të larta për veten, planifikojnë për të ardhmen më shumë dhe kanë një ndjenjë më të mirë të mirëqenies.

Dhe krahasuar me njerëzit e natës, ata kanë më pak gjasa të jenë në depresion, pinë apo tymosin.

Megjithëse  njerëzit “e hershëm” mund të arrijnë më shumë në aspektin akademik, ata të mbrëmjes përformojnë më mirë në masat e memories, shpejtësisë së përpunimit dhe aftësisë njohëse, madje dhe kur duhet të kryejnë këto detyra në mëngjes.

Njerëzit e natës janë gjithashtu më të hapur ndaj përvojave të reja dhe kërkojnë më shumë. Ata mund të jenë më krijues (edhe pse jo gjithmonë). Dhe në kundërshtim me maksimumin (të shëndetshëm, të pasur dhe të mençur), një studim tregoi se njerëzit “e natës” janë po aq të shëndetshëm dhe të mençur sa tipat “e mëngjesit”- dhe pak më të pasur.

Shpërndaj
Lajme - Probleme.me