Lart

Deformitetet dhe sëmundjet statike të shputës – Terapia Fizikale

Edita Berani Badivuku

Edita Berani Badivuku, Fizioterapiste/Hixhame terapiste. Studimet i ka përfunduar në Universitetin Shtetëror të Tetovës në degën e Fizioterapisë. Që nga viti 2014 ka punuar si fizioterapiste në Ambulancën e Terapisë Fizikale “FIZIOTERAPIA EDITA” në Mitrovicë pastaj në Vushtrri. Tash e dy vite është çertifikuar edhe për Hixhame terapi. Punon në Ambulancën e Terapis Fizikale “FIZIOTERAPIA EDITA” në Vushtrri (+38345620411) dhe ofron këto shërbime terapeutike: Elektroterapi, Ultrasonoterapi, Termoterapi, Kineziterapi, Masazhë manuale, Masazhë me vakum, Hixhame, Migun terapi, Detox Foot Spa, Kinesiotape, Trajtime të fytyrës.

 

Deformitetet e shputave kanë rëndësinë më të madhe për përcaktimin e aftësis funksionale të aparatit lokomotor të këmbës.

Te 60% e popullsisë hasen në këto deformitete të shprehura në shkallë të vogël ose të madhe. Për këtë gjendje llogaritet se shkaktar është kujdesi i pamjaftueshëm i pamjes dhe përkujdesjes së shputave në moshën e hershme fëmirore. Duke marrë parasysh se shputa është bartës i peshës së trupit, deformiteti i saj e qrregullon statikën e tërë nyjeve të ekstremiteteve të poshtme.

Deformiteti i shprehur më i shpeshtë i shputës së këmbës është: Shputa e rrafshët – Pes planus , kurse llojet tjera të deformiteteve të shputave janë :

  • pes varus
  • pes ekvuinus ose pes balerinus
  • pes kalkaneus
  • pes kavus
  • pes ekuinovarus

Shputa e rrafshët (e lëshuar)

Shputa e rrafshët është ndër shkaqet më të shpeshta pse femiu paraqitet në vizitë ortopedike dhe nënkupton çdo shputë e cila harkun gjatësor e ka pak a shumë të lëshuar.

Metodë praktike e përdorshme është kategorizimi i këtyre deformiteteve me atë që kanë shputën e rrafshët fleksibile apo jofleksibile, pastaj në atë se e kanë shputën e dhembshme ose jo të e dhembshme.

Gjatë zhvillimit normal të shputës te femiu shputa duket e rrafshët, ndonëse kanë të zhvilluar harkun gjatësor të shputës, i cili është maskuar me shtresën e indit dhjamor.

Për shkak të zhvillimit jo të duhur të refleksit të qëndrimit, femiu qendron dhe hecë në bazën e gjërë, gjatë së cilës është i shprehur valgusi i pjesës së pasme të shputës. Mirëpo më vonë ekuilibri përmirësohet, fuçia e muskujve të kërcirit dhe shputës forcohet, ecja bëhet më normale, kurse indi dhjamor tërhiqet dhe harku gjatësor i shputës bëhet gjithnjë e më i pranishëm.

Terapia fizikale

Trajtimi i këmbës dystaban tek fëmija mund të jetë konservativ ose kirurgjikal.

Trajtimi Konservativ

Trajtimi konservativ përbëhet nga terapia fizikale dhe përdorimi i mjeteve ortopedike. Te fëmijët me Pes planus, mjekimi bëhet me anë të kinezioterapisë dhe masazhit.

Përdorimi i shtojcave ortopedike korrektuese është shumë i rëndësishëm pasi edhe në ato raste kur deformiteti nuk arrihet të korrigjohet ato ushtrojnë një shtytje pasive duke e detyruar këmbën të mbajë një qëndrim postural korrekt.

Kjo eviton krijimin e dis-ekuilibrave të skeletit të artikulacioneve të tjera të trupit (sidomos gjurit, kokso – femoralit, shtyllës kurrizore) duke e trasformuar kështu këmbën në një pozitë optimale shumë të rëndësishme për një organizëm dhe ritje të vazhdueshme siç është ai i fëmijës.

Trajtimi Kirurgjikal

Tek fëmijët e moshës 11-12 vjeç me këmbët dystaban të gradës 3-4, me valgizëm të theksuar të pjesës së mbrapme të këmbës , të cilët vizitohen tek specialisti ortoped për herë të parë ose tek të cilet trajtimi me plantarë nuk ka dhënë rezultat, tek këto raste është sigurisht i këshillueshëm trajtimi kirurgjikal.

Për më tepër vizitoni Ambulancën e Terapisë Fizikale FIZIOTERAPIA EDITA ose për termine kontaktoni në numër +38345620411.

Shpërndaj
Kontributor