Lart

Problemet e Dëgjimit tek Fëmijët

Ka shumë lloje të problemeve të dëgjimit tek fëmijët. Shumë nga këto probleme rezultojnë në humbjen e dëgjimit. Kjo humbje mund të jetë vetëm e përkohshme por gjithashtu mund të jetë e përhershme. Është e rëndësishme që prindërit dhe kujdestarët e tjerë të njohin shenjat e humbjes së dëgjimit. Sa më shpejt që të dalloni një problem dëgjimi, aq më mirë do të jetë për fëmijën tuaj.

Fëmijët mësojnë si të flasin duke dëgjuar dhe duke imituar tingujt e njerëzve rreth tyre. Sa më shpejt që fëmija juaj të ketë qasje në tingull, aq më mirë. Nëse fëmija juaj ka probleme dëgjimi, përdorimi i hershëm i aparatit të dëgjimit dhe opsionet e tjera të komunikimit mund të ndihmojnë në shmangien e vonesave dhe problemeve të fjalës.

Problemet e Dëgjimit tek Fëmijët

Simptomat e problemeve të dëgjimit tek fëmijët


Shenjat e humbjes së dëgjimit tek fëmijët shumë të vegjël mund të mos jenë të lehta për t’u vënë re. Problemet e dëgjimit nuk mund të bëhen të dukshme derisa fëmijët të jenë 12 deri në 18 muaj. Kjo është kur ata duhet të fillojnë të thonë fjalët e tyre të para. Fëmijët që nuk dëgjojnë mirë shpesh i përgjigjen mjedisit të tyre duke përdorur shqisat e tyre të syve dhe të prekjes. Kjo mund t’i fshehë problemet e dëgjimit.

Çfarë i shkakton probleme dëgjimi fëmijëve?

Ka shumë gjëra që mund të shkaktojnë probleme dëgjimi tek fëmijët. Disa fëmijë lindin me humbje dëgjimi. Kjo quhet humbje kongjenitale e dëgjimit. Humbja e dëgjimit që ndodh më vonë quhet humbje e fituar e dëgjimit.Humbja kongjenitale e dëgjimit


Ndonjëherë mjekët mund të identifikojnë atë që shkaktoi humbjen kongjenitale të dëgjimit. Ndonjëherë nuk munden. Ky lloj i humbjes së dëgjimit mund të jetë gjenetik (bartet në familje) ose jo-gjenetik.


Ka disa mënyra se si prindërit mund të kalojnë humbjen e dëgjimit tek fëmija i tyre (humbje gjenetike e dëgjimit).

 • Të dy prindërit mbartin gjenin recesiv për humbjen e dëgjimit dhe e kalojnë atë së bashku.
 • Një prind mban genin dominues për humbjen e dëgjimit dhe e kalon atë.
 • Një prind kalon përgjatë një sindromi gjenetik (Sindromi Down, Sindromi Usher, etj).

Shkaqet jo-gjenetike janë më së shpeshti të lidhura me sëmundjen ose traumën para ose gjatë lindjes. Shkaqet e zakonshme jo-gjenetike të humbjes së dëgjimit tek fëmijët përfshijnë:

 • Nëna kishte një infeksion gjatë shtatëzanisë, si citomegalovirusin, rubeolën (fruthi gjerman) dhe virusi herpes simpleks.
 • Lindjën e parakohshme.
 • Diabetin e nënës.
 • Abuzimin me drogë ose alkool gjatë shtatëzanisë.
 • Humbja e fituar e dëgjimit

Humbja e fituar e dëgjimit mund të ndodhë në çdo kohë në jetën tuaj. Zakonisht shkaktohet nga një lëndim ose sëmundje. Këtu janë vetëm disa shkaqe që mund të shkaktojnë humbjen e fituat të dëgjimit:

 • Trauma serioze e kokës.
 • Infeksione të shpeshta të veshëve.
 • Ilaçe që dëmtojnë veshin (dëmtojnë sistemin e auditimit).
 • Tamburi i shpuar i veshit (një vrimë në tamburin e veshit).
 • Infeksionet dhe viruset, të tilla si meningjiti, encefaliti, lija e ujit dhe fruthi.
 • Lëng në veshin e mesëm.
 • Ekspozimi ndaj zhurmave të forta (për një kohë të gjatë).

Si diagnostikohen problemet e dëgjimit tek fëmijët?


Fëmijët që kanë lindur me probleme dëgjimi zakonisht mund të diagnostikohen me një test dëgjimi. Të gjitha foshnjat duhet të kenë një test dëgjimi brenda një muaji pas lindjes. Shumë spitale testojnë foshnjet e porsalindura për probleme dëgjimi. Nëse fëmija juaj i porsalindur nuk ka pasur një shqyrtim të dëgjimit, bisedoni me mjekun tuaj.

Përgjigjuni pyetjeve të mëposhtme rreth fëmijës tuaj për të identifikuar shenjat e një problemi dëgjimi. Nëse ju përgjigjeni “jo” për ndonjë pyetje, pyesni mjekun tuaj të familjes nëse fëmija juaj duhet të kontrollohet për probleme dëgjimi

 

Nga lindja deri në 4 muaj

Po Jo

 • A befasohet fëmija juaj me një tingull të papritur, të tillë si një kollë, britmë, lehje qeni ose një duartrokitje?
 • Kur fle në një dhomë të qetë, a lëvizë ose zgjohet fëmija kur ka zëra apo zhurma aty pranë?
 • Kur fëmija juaj qan, a duket sikur ai qetësohet, madje edhe për pak sekonda, kur fillon muzika, kur ka zhurmë të papritur apo kur flisni?
 • Në moshën 3 deri në 4 muaj, a e kthen kokën ose lëvizë sytë foshnja drejt një zëri?
 • A duket se fëmija juaj e njeh zërin e nënës më mirë se zërat e tjerë?

Mosha 4 deri në 8 muaj

Po Jo

 • A e kthen fëmija juaj kokën dhe sytë drejt një tingulli kur tingulli vjen nga jashtë vizionit periferik të fëmijës (nga anash)?
 • Në një mjedis të qetë, a ndryshon shprehja e fëmijës suaj apo a zgjerohen sytë e fëmijës suaj nën tingullin e një zëri apo zhurme të lartë?
 • A i shijon fëmija juaj cingërrimën e këmbanave, zhurmat shtrydhëse ose tundëse?
 • Deri në moshën 6 muajsh, a duket sikur fëmija juaj po flet ose gugatë ndaj njerëzv që flasin apo bëjnë zhurma?
 • Deri në moshën 6 muajsh, a ka gugatja e foshnjës tuaj 4 tinguj të ndryshëm?

Mosha 8 deri në 12 muaj

Po Jo

 • A kthehet fëmija juaj drejtpërdrejt dhe shpejt drejt një zhurme të butë, thirrjes së emrit të tij apo një “shush” që është jashtë vizionit të tij
 • periferik?
 • A ndryshon zëri i fëmijës suaj lart e poshtë në intonacion kur ai ose ajo gugatë?
 • A bën fëmija juaj tinguj të ndryshëm të bashkuar (të tilla si m, b, p, g) kur ai ose ajo gugatë?
 • A duket sikur fëmija juaj shijon muzikën dhe i përgjigjet duke dëgjuar, kërcyer ose kënduar së bashku?
 • A e kupton fëmija juaj komandën “jo”?

A mund të pengohen apo evitohen problemet me dëgjim tek fëmijët?

Disa lloje të humbjes së dëgjimit nuk mund të parandalohen ose shmangen. Shumica e llojeve të humbjes kongjenitale të dëgjimit nuk mund të parandalohen. Ka disa përjashtime. Mund të shmanget humbja kongjenitale e dëgjimit e shkaktuar nga abuzimi me drogë ose alkool nga nëna gjatë shtatzënisë.

Më shumë lloje të humbjeve të fituara të dëgjimit janë të parandalueshme. Ju mund të ndihmoni fëmijën tuaj të shmangë humbjen e dëgjimit:

 • Duke parë se infeksionet e veshit trajtohen mjekësisht.
 • Duke u siguruar që fëmija juaj gjithmonë mban një helmetë kur vozitë bicikletë dhe skateboard për të parandaluar trauma të kokës.
 • Duka mbajtur fëmijën tuaj larg nga zhurmave të mëdha.
 • Duke vërejtur shenjat e hershme të një problemi me dëgjim.

Problemet e dëgjimit në trajtimin e fëmijëve

Problemet e dëgjimit mund të jenë të përkohshme ose të përhershme. Infeksionet e veshëve ose ndryshimet e lëngjeve ose presionit në veshët e mesëm mund të shkaktojnë probleme të përkohshme të dëgjimit. Këto do të largohen me kohë ose trajtim. Shumica e problemeve të përhershme dëgjimore janë të pranishme në lindje.

Ato mund të jenë të trashëguara (të bartura në familje) ose mund të shkaktohen nga probleme mjekësore. Në disa raste, shkaku i një problemi dëgjimi mund të jetë i panjohur.
Nëse fëmija juaj ka humbje të përhershme të dëgjimit, bisedoni me mjekun tuaj për mundësitë e komunikimit. Disa lloje aparatura dëgjimi janë në dispozicion për fëmijët. Mjeku juaj mund t’ju referojë tek një audiolog (mjek i specializuar në problemet e dëgjimit).

Një audiolog mund t’ju ndihmojë të vendosni se cila pajisje dëgjimi është e drejtë për fëmijën tuaj. Audiologu juaj gjithashtu mund të flasë me ju për mundësitë e tjera për të ndihmuar fëmijën tuaj të komunikojë. Ai ose ajo mund të rekomandojë leximin e buzëve ose gjuhën e shenjave. Bisedoni me të nëse fëmija juaj mund të përfitojë nga terapia e dëgjimi ose terapia e të folurit.

 

Të jetosh me fëmijë me probleme dëgjimi

Humbja e dëgjimit varion në shkallë të ndryshmë. Ka shumë mjete që mund të ndihmojnë fëmijën tuaj të dëgjojë. Lloji i humbjes së dëgjimit që ai ose ajo ka, do të përcaktojë se cilat mjete mund të punojnë për të. Nëse humbja e dëgjimit të fëmijës suaj është e butë në të moderuar, një mjet i mirë dëgjimi mund ta ndihmojë atë të dëgjojë. Nëse humbja e dëgjimit të tij është e rëndë në të thelluar, ai ose ajo mund të përfitojë nga një implant i kërmillit të veshit.

Gjëja më e rëndësishme është që fëmija juaj të mësoj të komunikojë pavarësisht humbjes së dëgjimit të tij. Kjo mund të nënkuptojë që ju dhe fëmija juaj duhet të mësoni gjuhën e shenjave. Fëmija juaj mund të duhet të mësojë si të lexojë buzët. Jini fleksibil dhe të durueshëm. Dije se ka shumë profesionistë që mund t’ju ndihmojnë të arrini qëllimet tuaja të komunikimit.

Pyetje që mund t’i bëni mjekut tuaj

 • Problemi i dëgjimit të fëmijës tim duket se ndodhi pasi ai/ajo kishte një infeksion të veshit. A do të largohet?
 • Fëmija im nuk reagon kur trokas ose them emrin e tij/saj. A mund të ketë probleme dëgjimi?
 • Shumë njerëz në familjen time kanë probleme dëgjimi. Sa shpejt duhet të testoj fëmijën tim?
 • Nëse fëmija im është i shurdhër, si mund të komunikoj me të?
 • Unë kam dëgjuar për implantet e kërmillit të veshit. A mund të më tregoni për to?
 • A duhet fëmija im të ketë një aparat dëgjimi?
 • A do të mësojë fëmija im ndonjëherë për të folur?
Sëmundje - Probleme.me

Probleme.me prezanton para jush enciklopedinë më të madhe shqiptare për sëmundje. Nëse keni ndonjë sygjerim apo informacion që mendoni se duhet ta mbulojmë na kontaktoni në semundje@rilinde21.sg-host.com