Lart

Sindroma Rett

Vlora Fejza

Vlora Fejza , psikologe/ terapiste stimuluse, studimet bazë ka përfunduar në Universitetin e Prishtinës në degën Psikologji duke vazhduar kështu edhe me studime Master në Psikologji Sociale dhe Organizative . Që nga viti 2013 ka punuar si Terapiste Stimuluse dhe mësuese mbështetëse me fëmijët me nevoja të veçanta në qendra dhe kopshte të ndryshme. Tash e 4 vite punon në Ambulancën Specialistike të Psikologjisë Klinike ‘’Visar A.Sadiku B.I’’ në Prishtinë dhe ofron këto shërbime psikologjike: Seanca stimulimi për fëmijë me: Çrregullime në sferën e komunikimit, çrregullime të spektrit të Autizmit, Down syndrome, deficiti i vëmendjes dhe çrregullim të hiperaktivitetit, trajtimi i nxënësve me çrregullime dhe vështirësi në të nxënë, çrregullimi i aftësisë në të shkruar si dhe lexuar,çrregullimi i komunikimit verbal.

Sindroma Rett është një çrregullim i trurit që ndodh pothuajse ekskluzivisht tek vajzat. Forma më e zakonshme e gjendjes njihet si sindroma klasike Rett.

Pas lindjes, vajzat me sindromën klasike Rett kanë 6 deri në 18 muaj zhvillim normal normal përpara se të zhvillojnë probleme të rënda me gjuhën dhe komunikimin, të mësuarit, koordinimin dhe funksione të tjera të trurit. Në fillim të fëmijërisë, vajzat e prekura humbin përdorimin e duarve të tyre në mënyrë të duhur dhe fillojnë të bëjnë lëvizje të përsëritura të dredhjeve ose përplasjeve të duarve.

Ato priren të rriten më ngadalë se fëmijët e tjerë dhe rreth tre të katërtat kanë një madhësi të vogël të kokës (mikrocefalia).

Shenja dhe simptoma të tjera që mund të zhvillohen përfshijnë:

  • anomalitë e frymëmarrjes
  • pështymën ose derdhjen e ujit
  • lëvizje të pazakonta të syve, siç janë vështrimi intensiv ose pulsimi i tepërt
  • duart dhe këmbët e ftohta
  • nervozizmi
  • shqetësimet e gjumit
  • krizat
  • një lakim anormal anash në anën e shtyllës kurrizore (skolioza).

Studiuesit kanë përshkruar disa forma variant ose atipike të sindromës Rett, të cilat mund të jenë më të lehta ose më të rënda se forma klasike. Kjo gjendje prek rreth 1 në 9,000 deri në 10,000 femra .

Ai ndryshon nga çrregullimet e tjera në atë që ka një origjina gjenetike, çrregullimi zë fill në kromozomin X dhe për këtë arsye zakonisht ndodh tek vajzat dhe gratë. Faza më e përkeqësuar zakonisht fillon të ndodhë rreth moshës 10 vjec.

Shpërndaj
Kontributor