Lart

Sindromi Down: Shkaqet, Llojet dhe Simptomat

Venesa Sadriu

Venesa Sadriu, infermiere,  ka përfunduar studimet në shkenca mjekësore në fushën e infermierisë së përgjithshme ndërsa tani është në përfundim të studimeve MSc në fushën e menaxhimit të institucioneve shëndetësore.E dhënë pas profesionit të saj human, ajo ka pasion  për të ndihmuar dhe kontribuar tek personat në nevojë. Po ashtu, Venesa ka pasion zhvillimin e ideve inovative të cilat ndihmojnë njerzit në përmiresimin e stilit të jetës së tyre në lidhje me komplikime të ndryshme.Që nga viti 2018, ajo ka qenë e angazhuar në praktika mjekësore ku ka arritur ta formësoj punën dhe karakterin e saj si infermiere. Më poshtë, Venesa ka sjellur një artikull për ndërgjegjësimin mbi Sindromin Down.

Sindromi Down është një gjendje në të cilën një fëmijë lind me një kopje shtesë të kromozomit të 21-të. Kjo shkakton vonesa në zhvillim fizik dhe mendor.

Shumë nga aftësitë e kufizuara janë të përjetshme dhe ato gjithashtu mund të shkurtojnë jetëgjatësinë. Megjithatë, njerëzit me sindromën Down mund të jetojnë jetë të shëndetshme dhe të përmbushur. Përparimet e fundit mjekësore, si dhe mbështetja kulturore dhe institucionale për njerëzit me sindromën Down dhe familjet e tyre, ofrojnë shumë mundësi për të ndihmuar në tejkalimin e sfidave të kësaj gjendjeje.

Shkaqet

Në të gjitha rastet e riprodhimit, të dy prindërit ua kalojnë gjenet fëmijëve të tyre. Këto gjene barten në kromozome. Kur qelizat e foshnjës zhvillohen, çdo qelizë supozohet të marrë 23 palë kromozome, për 46 kromozome gjithsej. Gjysma e kromozomeve janë nga nëna dhe gjysma nga babai.

Tek fëmijët me sindromën Down, një nga kromozomet nuk ndahet siç duhet. Foshnja përfundon me tre kopje, ose një kopje shtesë të pjesshme, të kromozomit 21, në vend të dy. Ky kromozom shtesë shkakton probleme ndërsa truri dhe tiparet fizike zhvillohen.

Llojet e Sindromit Down

Ekzistojnë tre lloje të sindromës Down:

  • Trizomia 21. Ky është deri tani lloji më i zakonshëm, ku çdo qelizë në trup ka tre kopje të kromozomit 21 në vend të dy.
  • Translokimi sindromi Down. Në këtë lloj, çdo qelizë ka një pjesë të një kromozomi 21 shtesë, ose një krejtësisht shtesë. Por ai është i lidhur me një kromozom tjetër në vend që të jetë më vete.
  • Sindroma e Mozaikut Down. Ky është lloji më i rrallë, ku vetëm disa qeliza kanë një kromozom 21 shtesë.

Ju nuk mund të dalloni se çfarë lloji të sindromës Down ka dikush vetëm nga pamja e tyre. Efektet e të tre llojeve janë shumë të ngjashme, por dikush me sindromën mozaik Down mund të mos ketë aq shumë simptoma sepse më pak qeliza kanë kromozom shtesë.

Simptomat e sindromës Down

Sindroma Down mund të ketë shumë efekte, dhe është e ndryshme për çdo person. Disa do të rriten dhe do të mund të jetojnë pothuajse tërësisht vetëm, ndërsa të tjerë do të kenë nevojë për më shumë ndihmë për t’u kujdesur për veten.

Aftësitë mendore ndryshojnë, por shumica e njerëzve me sindromën Down kanë probleme të lehta deri në mesatare me të menduarit, arsyetimin dhe mirëkuptimin. Ata do të mësojnë dhe do të marrin aftësi të reja gjatë gjithë jetës së tyre, por mund t’u duhet më shumë kohë për të arritur qëllime të rëndësishme si ecja, të folurit dhe zhvillimi i aftësive sociale.

Disa nga simptomat dhe karakteristikat e Sindromit Down janë:

  •  Probleme të të folurit
  • Aftësi të çuditshme
  • Shenja të bardha në irisin e syrit
  • Duart dhe këmbët e vogla
  • Shtat i shkurtër
  • Ton i dobët i muskujve

Stili i jetës

Ka një shumëllojshmëri të gjerë programesh mbështetëse dhe edukative që mund të ndihmojnë si njerëzit me Sindromën Down ashtu edhe familjet e tyre.

Programet e disponueshme fillojnë me ndërhyrjet në foshnjëri.Vendet e ndryshme ofrojnë programe terapie për fëmijët me Sindromin Down. Në këto programe, mësuesit dhe terapistët e edukimit special do ta ndihmojnë fëmijën tuaj të mësojë:

aftësitë shqisore
aftësitë sociale
aftësitë për vetëndihmë
aftësitë motorike
aftësive njohëse

Personat me sindromën Down gëzojnë të drejta të plota dhe të barabarta me gjithë të tjerët. Kjo nënkupton mundësinë për pjesëmarrje të plotë në komunitetin e tyre.

Fëmijët me sindromën Down kalojnë në të njëjtat stade zhvillimi si fëmijët që nuk e kanë këtë sindrome. Ku qëndron ndryshimi mes tyre? Krahasuar me bashkëmoshatarët e tyre, fëmijëve me sindromën Down i nevojitet më shumë kohë dhe punë e asistuar nga familja dhe profesionistët e shërbimeve terapeutike, për të arritur gurët kilometrike të zhvillimit.

Shpërndaj
Shëndeti - Probleme.me

Probleme.me fokusohet në shëndetin dhe mirëqenien personale tuajën. Artikuj të shumtë për shtatzëninë, fëmijët, gratë e meshkujt. Nëse keni ndonjë koment, sygjerim apo edhe informacion për ta ndarë me ne na kontaktoni shendeti@rilinde21.sg-host.com